Botilbud og dagbeskæftigelse i Nordjylland

Et helhedstilbud for mennesker med autisme

Bækkebo yder støtte i botilbud efter SEL §107/108, hvor dagbeskæftigelse er inkluderet.

Vi tilbyder også dagbeskæftigelse efter SEL §103 i vores værksteder for eksterne brugere. 

Læs mere her – eller ring  og spørg.

Botilbud

Dagbeskæftigelse

Værksteder

Hvem er vi?

De fleste medarbejdere på Bækkebo er uddannede pædagoger, men vi er også ergoterapeuter, musikterapeut og andre med forskellige uddannelser.

Vi har alle viden og erfaring om autisme og specialområdet og mange af os har været ansat i mange år.

Vi samarbejder også med ekstern psykolog, psykiater og  konsulenter.