Ydelser – Botilbud og dagtilbud

Klik og fold ud

Indhold på denne side

Bækkebo er et helhedstilbud

At Bækkebo er et helhedstilbud betyder, at dagbeskæftigelse er inkluderet i tilbuddet og at beboerne ikke nødvendigvis skal tilknyttes en ekstern beskæftigelse i dagtimerne, men kan benytte de muligheder, der er på Bækkebo i de forskellige værksteder og aktiviteter. Noget af dagbeskæftigelsen i helhedstilbuddet kan også foregå i den afdeling, beboeren er tilknyttet eller i beboerens egen lejlighed.

Alle beboeres tilbud er individuelt tilpasset og særligt tilrettelagt med henblik på at understøtte og kompensere den enkelte beboers aktuelle fysiske og/eller psykiske funktionsevne, så yderligere tab af funktioner/kompetencer forhindres eller udsættes.

Botilbud

I botilbuddet kan man få støtte til:

 • Praktiske opgaver i hjemmet som fx støtte til rengøring, indkøb, tøjvask.
 • Egenomsorg som fx støtte til personlig hygiejne, påklædning og personlig fremtræden.
 • Kommunikation som fx støtte til at kommunikere og indgå i dialog med sine omgivelser, læse og forstå post/meddelelser, kontakt til offentlige myndigheder og andre.
 • Mobilitet som fx støtte til at komme omkring i boligen og færdes selvstændigt udenfor hjemmet.
 • Samfundsliv som fx støtte til privatøkonomi, boligforhold, uddannelse, beskæftigelse.
 • Socialt liv som fx støtte til at udvikle sociale kompetencer, etablere og bevare sociale relationer, skabe netværk, deltage i aktiviteter i det omgivende samfund.
 • Sundhed som fx støtte til indsigt i og forståelse for egen situation og livsførelse, gennemføre nødvendig helbredsmæssig udredning og behandling.
 

Beboeren deltager i videst muligt omfang i opgaveudførelsen.

Dagbeskæftigelse - §103-tilbud for eksterne borgere

Bækkebo er godkendt til at tilbyde dagbeskæftigelse efter SEL §103 for eksterne borgere – dvs. borgere, der ikke tilknyttet Bækkebo i et botilbud.

Disse borgere deltager helt eller delvist i de forskellige muligheder for aktiviteter i værkstederne sammen med Bækkebos beboere.

 

Indhold i tilbuddet

 • Kreativt værksted
 • Produktion
 • Træværksted
 • Metalværksted
 • Pedelarbejde
 • Køkken
 • Musik, sang og band
 • Musikterapi
 • Mindfullness
 • Undervisning
  (vedligeholdelse af fagligt niveau)
 • Motion (styrke-/konditionstræning, gå-/løbeture, cykling)
 • Svømning
 • Formiddagsforplejning, frokost
 • Havearbejde
 • Pædagogisk massage
 • Ridning
 • Bål
 • Social træning
 • Personlig vejledning/psyko-edukation
 

Værksteder

Åbningstid

Mandag – fredag 9.00-15.00

Målgruppe

Voksne, der profiterer af autismefaglig indsats, som også kan have fysiske udfordringer og som i hele eller dele af dagen har behov for 1:1-støtte.

Visitation til dagbeskæftigelse – §103 for eksterne borgere

Kommunal myndighed kan visitere til et tilbud om dagbeskæftigelse på Bækkebo ud fra given relevant lovgivning (SEL §103, evt. STU, LAB-loven, ressourceforløb eller andet).

Efter kommunal bevilling og fremsendelse af denne til Bækkebo visiterer Bækkebo internt ift., om der kan tilbydes en dagbeskæftigelsesplads til pågældende borger.

Hvem skal jeg kontakte?

Picture of Flemming Jeppesen

Flemming Jeppesen

Forstander

21 73 34 31
flemmingj@baekke-bo.dk

Send sikker e-mail >
Picture of Bettina Nørgaard Pedersen

Bettina Nørgaard Pedersen

Stedfortræder

93 90 91 96
bettinap@baekke-bo.dk

Send sikker e-mail >